خدمات

فعالیت های شرکت فرانوردفعالیت های  شرکت فرانورد

خلاصه فعالیت های شرکت
 • سد سازی
 • راه سازی
 • پل سازی
 • سازه های آبی
 • تصطیح و خاک برداری

سد سازی

با توجه به جایگاه وِیژه سدها در تولید انرژی و ذخیره آب آشامیدنی، شرکت فرانورد اژدر به همراهی کادری مجرب و متخصص با داشتن تجهیزات و ماشین آلات عمرانی پیشرفته در پروژه های سد سازی کشور و منطقه حضور دارد.

مهارت 1
مهارت 2
مهارت 3

ما چگونه کار میکنیم؟

 • 1آنالیزمحدود عملیاتی
 • 2شروععملیات
 • 3نتیجهنهایی

راه سازی

شرکت فرانورد اژدر با عنایت به حضور کارشناسانی که علم و عمل را با هم آمیخته اند سالهاست که در پروژه های راهسازی منطقه خوش درخشید و سابقه درخشانی کسب نموده است. تصاویر پروژه های بیشمار راهسازی شرکت فرانورد اژدر در وب سایت موجو است.

مهارت 1
مهارت 2
مهارت 3

ما چگونه کار میکنیم؟

 • 1آنالیزمحدود عملیاتی
 • 2شروععملیات
 • 3نتیجهنهایی

پل سازی

با اجرای موفقیت آمیز طرح های گوناگون عمرانی توسط شرکت فرانورد اژدر امروز با تکیه بر تجربه و مهارت آماده مشارکت در پروژه های عظیم در مسیر توسعه ملی هستیم.

مهارت 1
مهارت 2
مهارت 3

ما چگونه کار میکنیم؟

 • 1آنالیزمحدود عملیاتی
 • 2شروععملیات
 • 3نتیجهنهایی

سازه های آبی

با توجه به اهمیت طراحی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در محدوده شهرها و هدایت آب به خارج از شهر شرکت فرانورد اژدر با تجربه ای مناسب در این زمینه مشغول به فعالیت و ارائه خدمات عمرانی است

مهارت 1
مهارت 2
مهارت 3

ما چگونه کار میکنیم؟

 • 1آنالیزمحدود عملیاتی
 • 2شروععملیات
 • 3نتیجهنهایی

تصحیح خاک

در مناطقی به دلیل نامناسب بودن خاک در محل الزاما نیاز به تصحیح یا خاکبرداری وجود دارد. شرکت فرانورد اژدر با دقت و شتاب و تشخیص صحیح اقدام به این عمل مینماید

مهارت 1
مهارت 2
مهارت 3

ما چگونه کار میکنیم؟

 • 1آنالیزمحدود عملیاتی
 • 2شروععملیات
 • 3نتیجهنهایی